รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

ข้อมูลการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

ผู้ประกอบการที่จะใช้บริการ รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน  จะต้องมีผู้ร่วมลงทุนตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป และการไปจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ต้องมี

  • ชื่อห้างหุ้นส่วน
  • วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนั้น
  • ที่ตั้ง (หากไม่มีที่ตั้ง เรามีบริการ ที่อยู่จดทะเบียน)
  • จำนวนเงินของผู้เป็นหุ้นส่วนที่จะนำมาลงในห้างหุ้นส่วน
  • หุ้นส่วนผู้จัดการ

ทั้งนี้ในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนคำนำหน้าชื่อที่ตั้งขึ้นจะขึ้นต้นว่า “ห้างหุ้นส่วนจำกัด” แล้วตามด้วยชื่อที่ตั้งขึ้น โดยชื่อที่จะจดทะเบียนนั้นต้องไม่ซ้ำกับชื่อของห้างหุ้นส่วนอื่น

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ จดทะเบียน หจก. ต้องแบ่งหุ้นส่วนเป็น 2 ประเภท

1. หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด – รับผิดชอบไม่เกินจำนวนเงินที่รับลงหุ้น
2. หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด – รับผิดชอบในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนไม่จำกัดจำนวน

 

เหตุผลที่ควรใช้บริการ ล็อกซบิซ รับจดทะเบียน หจก. (ห้างหุ้นส่วนจำกัด)

  1. บริษัทรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน สามารถให้คำปรึกษา ให้กับท่านได้อย่างครบถ้วน ในขั้นตอนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน โดยท่านผู้ประกอบการไม่ต้องเสียเวลาในการไปหาข้อมูลเองจากแหล่งต่างๆ ซึ่งข้อมูลที่ได้อาจจะไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ยากแก่การเข้าใจ ทำให้การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนนั้นมีความล่าช้า อาจมีปัญหาภายหลังเมื่อจัดตั้งห้างหุ้นส่วนไปแล้ว
  2. บริษัทจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนมีประสบการณ์ในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนในหลายประเภทธุรกิจจึงมีความเชี่ยวชาญในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
  3. ช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดเวลา เนื่องจากการบริการ ที่รวดเร็วและเป็นมืออาชีพ
  4. บริการรับจดทะเบียน หจก.  ของ ล็อกซบิซ มีบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน ตรวจสอบบัญชี สำนักงานเสมือน เป็นต้น

ค่าบริการ จดทะเบียน หจก.

แพ็คเกจที่ 1 – ค่าบริการ 1,790 บาท ทางเราจะดำเนินการจัดเตรียมแบบฟอร์ม รวมทั้งเอกสารสำหรับจดทะเบียนให้ โดยที่ผู้ประกอบการเป็นผู้ไปยื่นเรื่องจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยตัวเอง

แพ็คเกจที่ 2 – ค่าบริการ 4,490 บาท (รวมค่าธรรมเนียม 1,460 บาท) บริการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (ไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม “VAT”) โดยทางบริษัทจะจัดเตรียมแบบฟอร์ม และเอกสาร พร้อมทั้งดำเนินการจดทะเบียนกับหน่วยงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจนจบขั้นตอน และได้รับหนังสือรับรองส่งมอบให้กับลูกค้า

แพ็คเกจที่ 3 – ค่าบริการ 5,490 บาท (รวมค่าธรรมเนียม 1,460 บาท) บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและ “จดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยยื่นแบบออนไลน์” โดยทางบริษัทจะจัดเตรียมแบบฟอร์ม และเอกสาร พร้อมทั้งดำเนินการจดทะเบียนกับหน่วยงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจนจบขั้นตอน และได้รับหนังสือรับรองและเลขที่นิติบุคคล หลังจากนั้นทางเราจะจัดเตรียมแบบฟอร์ม เอกสาร และข้อมูล เพื่อทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กับหน่วยงานสรรพากร โดยวิธีการยื่นแบบออนไลน์ โดยหลังจากจดทะเบียน VAT ทางออนไลน์แล้ว เอกสารชุดที่จัดเตรียมจะส่งมอบให้กับลูกค้า และลูกค้าต้องส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้สรรพากร เมื่อเจ้าหน้าที่สรรพากรนั้นเข้าไปตรวจที่ตั้งสถานประกอบการ ภายใน 15 วัน หลังจากการจดทางออนไลน์ไปแล้ว ทั้งนี้สรรพากรจะทำการอนุมัติการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้แก่ผู้ประกอบการ ในวันที่เข้าไปตรวจที่ตั้งสถานประกอบการ

แพ็คเกจที่ 4 – ค่าบริการ 6,490 บาท (รวมค่าธรรมเนียม 1,480 บาท) บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน และ “จดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่กรมสรรพากร” โดยทางบริษัทจะจัดเตรียมแบบฟอร์มและเอกสาร พร้อมทั้งดำเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจนจบขั้นตอน และได้รับหนังสือรับรองและเลขที่นิติบุคคล โดยบริษัทจะไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กับทางสรรพากรในพื้นที่ที่ตั้งสถานประกอบการโดยตรง โดยเมื่อเจ้าหน้าที่สรรพากรพิจารณาเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะทำการอนุมัติการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในวันที่ยื่นจดทะเบียนกับสรรพากรพื้นที่ ในวันนั้นโดยทันที