ล็อกซบิซ

ล็อกซบิซ คู่คิดธุรกิจ คิดด้วยกัน ไปได้ไกล

จดทะเบียนบริษัท

สำนักงานพร้อมใช้

รับทำบัญชี

เกี่ยวกับเรา

จดทะเบียนภาษี

สำนักงานเสมือน

ปิดงบประจำปี

พื้นที่เก็บของให้เช่า

ติดต่อเรา

บริการ Google Analytics

Google Analytics คืออะไร…?

Google Analytics เป็นเครื่องมือ ที่ช่วยวัดผลสถิติของผู้เข้าเว็บไซต์ เพื่อที่เราสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ และปรับปรุงในส่วนงานต่างๆ เช่น การปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ สินค้าที่น่าสนใจ เนื้อหาต่างๆ โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถ นำมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงและแก้ไข เพื่อที่เราได้ทราบถึงปัญหาได้อย่างทันถ้วงที และสามารถพัฒนาให้ธุรกิจเราขยายและเติบโตขึ้นยิ่งขึ้น

ทำไมเราต้องทำ Google Analytics…?

  • เจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ  สามารถเช็คได้คนที่มาดูเว็บไซต์เรานั้น เป็น ผู้หญิง ผู้ชาย อาศัยอยู่ที่ไหน อายุเท่าไหร่ และใช้อุปกรณ์อะไร เข้ามาดูเว็บไซต์เรา

  • เลือกใช้ช่องทางการตลาดได้อย่างถูกต้อง  เราสามารถเช็คได้ว่า มีคนเข้าเว็บไซต์เราจากช่องทางไหน มากที่สุด เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ ในการทำการตลาดได้อย่างถูกต้อง และไม่เสียเวลา

  • สามารถเช็คได้ว่าสินค้าไหน ขายดี หรือ ขายไม่ดี  เราสามารถได้ว่าสินค้าไหนของเรา ในช่วง วัน เวลาไหน ขายดี หรือ ขายไม่ได้ และสามารถเช็คได้ว่า หน้าไหน มีคนเข้ามาดูมากที่สุด  และดูกี่นาที

  • สามารถเช็ครายงานจำนวนผู้ใช้งาน  เราสามารถเช็คจำนวนผู้ใช้งานว่ามีคนเข้าใหม่ หรือ คนเก่า เข้ามาดูมากน้อยเพียงใด

  • สามารถเช็ครายงานแหล่งช่องทางจำนวนผู้เข้าชม  สามารถเช็คแหล่งช่องทางของผู้เข้าชมได้ ว่ามาจากช่องทางไหน เช่น email, google, facebook เป็นต้น