บริการ Google Analytics

Google Analytics คืออะไร…?

Google Analytics เป็นเครื่องมือ ที่ช่วยวัดผลสถิติของผู้เข้าเว็บไซต์ เพื่อที่เราสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ และปรับปรุงในส่วนงานต่างๆ เช่น การปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ สินค้าที่น่าสนใจ เนื้อหาต่างๆ โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถ นำมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงและแก้ไข เพื่อที่เราได้ทราบถึงปัญหาได้อย่างทันถ้วงที และสามารถพัฒนาให้ธุรกิจเราขยายและเติบโตขึ้นยิ่งขึ้น

ทำไมเราต้องทำ Google Analytics…?

  • เจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ  สามารถเช็คได้คนที่มาดูเว็บไซต์เรานั้น เป็น ผู้หญิง ผู้ชาย อาศัยอยู่ที่ไหน อายุเท่าไหร่ และใช้อุปกรณ์อะไร เข้ามาดูเว็บไซต์เรา

  • เลือกใช้ช่องทางการตลาดได้อย่างถูกต้อง  เราสามารถเช็คได้ว่า มีคนเข้าเว็บไซต์เราจากช่องทางไหน มากที่สุด เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ ในการทำการตลาดได้อย่างถูกต้อง และไม่เสียเวลา

  • สามารถเช็คได้ว่าสินค้าไหน ขายดี หรือ ขายไม่ดี  เราสามารถได้ว่าสินค้าไหนของเรา ในช่วง วัน เวลาไหน ขายดี หรือ ขายไม่ได้ และสามารถเช็คได้ว่า หน้าไหน มีคนเข้ามาดูมากที่สุด  และดูกี่นาที

  • สามารถเช็ครายงานจำนวนผู้ใช้งาน  เราสามารถเช็คจำนวนผู้ใช้งานว่ามีคนเข้าใหม่ หรือ คนเก่า เข้ามาดูมากน้อยเพียงใด

  • สามารถเช็ครายงานแหล่งช่องทางจำนวนผู้เข้าชม  สามารถเช็คแหล่งช่องทางของผู้เข้าชมได้ ว่ามาจากช่องทางไหน เช่น email, google, facebook เป็นต้น