ผลรวมของเลขที่สำนักงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ คือ 1+4+1+5+1 = 12 =3

สำหรับคนเกิดวันจันทร์ บ้านหลังนี้ดีมาก ระดับความเป็นมงคล 80% ด้วยอิทธิพลของดาวอังคารกับดาวประจำวันเกิด ส่งผลให้เจ้าของบ้านหลังนี้อยู่แล้วมีความร่มเย็นเป็นสุข สุขทั้งกาย สุขทั้งใจ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เจ็บ ไม่ป่วย บ้านหลังนี้ดีและมีเสน่ห์ดีมาก
สำหรับคนเกิดวันอังคาร บ้านหลังนี้ดีปานกลาง ระดับความเป็นมงคล 50% ด้วยอิทธิพลของดาวอังคารกับดาวประจำวันเกิดของเจ้าของบ้าน ส่งผลให้เจ้าของบ้านหลังนี้มีความสุข ผู้คนในบ้านหลังนี้มีความคึกคักกระตือรือร้นขยันขันแข็ง บ้านหลังนี้มีเสน่ห์ดีมาก จะมีคนไปมาหาสู่เยี่ยมเยียนเป็นประจำ
สำหรับคนเกิดวันจันทร์ บ้านหลังนี้ดีมาก ระดับความเป็นมงคล 80% ด้วยอิทธิพลของดาวอังคารกับดาวประจำวันเกิด ส่งผลให้เจ้าของบ้านหลังนี้อยู่แล้วมีความร่มเย็นเป็นสุข สุขทั้งกาย สุขทั้งใจ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เจ็บ ไม่ป่วย บ้านหลังนี้ดีและมีเสน่ห์ดีมาก
สำหรับคนเกิดวันอังคาร บ้านหลังนี้ดีปานกลาง ระดับความเป็นมงคล 50% ด้วยอิทธิพลของดาวอังคารกับดาวประจำวันเกิดของเจ้าของบ้าน ส่งผลให้เจ้าของบ้านหลังนี้มีความสุข ผู้คนในบ้านหลังนี้มีความคึกคักกระตือรือร้นขยันขันแข็ง บ้านหลังนี้มีเสน่ห์ดีมาก จะมีคนไปมาหาสู่เยี่ยมเยียนเป็นประจำ