ระบบ E-warranty

E-warranty คือระบบรับประกันสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยทำให้ลูกค้า ตัวแทนจำหน่าย บริษัทของท่าน ได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ข้อดีขององค์กรที่ใช้ ระบบ e-warranty

 • สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับตัวแทนจำหน่ายและลูกค้า ได้เป็นอย่างดี
 • ฐานข้อมูลของลูกค้าจัดเก็บบนระบบออนไลน์ เข้าถึงได้ตลอดเวลา
 • ทำได้สะดวกไม่ว่าจะส่วนไหนของประเทศ ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ หรืออินเตอร์เน็ต ที่ครอบคลุมทั่วไทย
 • เสริมสร้างภาพลักษ์องค์กรให้มีความทันสมัย
 • ช่วยให้การรับประกันมีความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการจัดส่งใบรับประกันมาที่บริษัท
 • สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าที่มาใช้บริการว่าข้อมูลของตนจะส่งตรงมาถึงบริษัทอย่างแน่นอน
 • ช่วยลดต้นทุนการจัดพิมพ์ใบรับประกัน
 • ฐานข้อมูลของลูกค้าจัดเก็บบนระบบออนไลน์ สามารถตรวจเช็คข้อมูลต่างๆ ได้ตลอดเวลา
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลการรับประกันของตนได้
 • ตัวแทนจำหน่ายสามารถตรวจสอบข้อมูลการรับประกันของลูกค้าแต่ละรายได้

ข้อดีของในฝั่งลูกค้า

 • สะดวกสบายไม่ต้องเสียเวลาไปส่งไปรษณีย์
 • สะดวกไม่ว่าจะส่วนไหนของประเทศ ผ่านโทรศัพท์มือถือที่ครอบคลุมทั่วไทย
 • มั่นใจว่าข้อมูลของตนจะส่งตรงมาถึงบริษัทอย่างแน่นอน