สติกเกอร์แบบต่างๆ พร้อมคุณสมบัติ

สติกเกอร์มีหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน รายละเอียดวัสดุสติกเกอร์ต่างๆมีดังนี้

1. สติกเกอร์กระดาษ (Sticker Paper) 

นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางเพราะราคาถูกกว่าสติกเกอร์ชนิดอื่นๆและเหมาะสำหรับติดวัสดุที่ไม่ต้องระวังเปียก(สติกเกอร์กระดาษสามารถแช่ตู้เย็นได้ แต่ไม่สามารถแช่ในน้ำได้) และสติกเกอร์กระดาษเหมาะสำหรับทำฉลากสินค้าทั่วไป เช่น สติกเกอร์วันหมดอายุ สติกเกอร์โลโก้เล็กๆ สติกเกอร์บาร์โค้ด สติกเกอร์ติดผลไม้ และอื่นๆอีกมากมายตามความเหมาะสม  สติกเกอร์กระดาษมีหลายชนิด เช่น สติกเกอร์กระดาษขาวเงา สติกเกอร์กระดาษขาวด้าน สติกเกอร์กระดาษเงินเงา   สติกเกอร์กระดาษทองเงา และสติกเกอร์กระดาษอื่นๆอีกมากมาย

คุณสมบัติของสติกเกอร์กระดาษ

 • สติกเกอร์กระดาษสามารถโดนน้ำได้ 40% (ไม่ได้โดนน้ำโดยตรง ถ้าเคลือบลามิเนตสามารถโดนน้ำได้มากขึ้นแต่ไม่ 100%)
 • ทนความร้อนได้ประมาณ 90 องศาเซลเซียส
 • สามารถเพิ่มความสวยงามด้วยการเคลือบ ยูวีเงา ลามิเนตเงา ลามิเนตด้าน ลามิเนตด้าน+สปอตยูวี ปั๊มเคเงิน ปั๊มเคทอง ปั๊มนูนตามแบบ
 • ไดคัทสติกเกอร์  สามารถทำได้ตามแบบที่ต้องการ

2. สติกเกอร์พีพี (Sticker PP)

นิยมใช้กับงานที่โดนน้ำ สติกเกอร์มีความคงทนสูงแต่ราคาจะแพงกว่าสติกเกอร์พีวีซี ใช้สำหรับติดฉลากสินค้าทั่วไป เช่น สติกเกอร์ติดขวดแชมพู สติกเกอร์ติดขวดครีมนวด สติกเกอร์ติดขวดครีมทาหน้า และอื่นๆ ส่วนใหญ่จะใช้กับสินค้าราคาสูงเพราะเนื้อสติกเกอร์จะมีความเรียบเนียนและสวยงามกว่าสติกเกอร์ทั่วไป สติกเกอร์พีพีมีหลายชนิด เช่น สติกเกอร์พีพีใส สติกเกอร์พีพีใสด้าน สติกเกอร์พีพีขาวเงา สติกเกอร์พีพีขาวมุก สติกเกอร์พีพีด้าน สติกเกอร์พีพีแบบบางพิเศษ และอื่นๆอีกมากมาย

คุณสมบัติของสติกเกอร์พีพี    

 • สติกเกอร์พีพีสามารถโดนน้ำได้ 100%
 • สามารถทนความร้อนได้ประมาณ 90 องศาเซลเซียส
 • เนื้อมีความเรียบเนียนมาก
 • สามารถเพิ่มความสวยงามด้วยการเคลือบยูวี วินิชด้าน ลามิเนตเงา(พีวีซีใส)  ลามิเนตด้าน(พีวีซีด้าน) ลามิเนตด้าน+สปอตยูวี ปัีมเคเงิน ปั๊มเคทอง
 • ไดคัทสติกเกอร์ สามารถทำได้ตามแบบที่ต้องการ

3. สติกเกอร์พีอีที (Sticker PET)

หรือสติกเกอร์โพลีเอสเตอร์ (Sticker Polyester) นิยมใช้กับงานลักษณะที่ต้องติดทนกับความร้อนและต้องการความคงทนของคุณภาพสูง แต่ราคาจะแพงกว่าสติกเกอร์ทั่วไปพอสมควร ใช้ทำฉลากสินค้าประเภทสติกเกอร์ติดเครื่องใช้ไฟฟ้านจุดที่มีอุณหภูมิสูง หรือติดกับสินค้าทั่วไปที่มีอุณหภูมิสูงติดในห้องเครื่องรถยนต์ หรือต้องทนต่อความร้อนและน้ำ

คุณสมบัติของสติกเกอร์พีอีที

 • สติกเกอร์พีอีทีสามารถโดนน้ำได้ 100%
 • ทนความร้อนได้ประมาณ 140-200 องศาเซลเซียส
 • สามารถเพิ่มความสวยงามด้วยการเคลือบ ยูวีเงา ลามิเนตเงา(พีวีซีใส) ลามิเนตด้าน(พีวีซีด้าน) ลามิเนตด้าน+สปอตยูวี
 • ปั๊มเคเงิน เคทอง
 • ไดคัทสติกเกอร์  สามารถทำได้ตามแบบที่ต้องการ

หมายเหตุ การเคลือบสติกเกอร์ชนิดนี้ทำให้ทนความร้อนได้ประมาณ 100-120 องศาเซลเซียส เพราะวัสดุที่เคลือบไม่ได้ทนความร้อนเท่าสติกเกอร์พีอีที วัสดุที่เคลือบสติกเกอร์ทนความร้อนได้ประมาณ 100 -120 องศาเซลเซียส

4. สติกเกอร์สุญญากาศ (Sticker Vacuum)

นิยมใช้ติดกับกระจกรถยนต์ ทำเป็นบัตรอนุญาตจอดรถ หรือติดกระจกโฆษณา

คุณสมบัติของสติกเกอร์สุญญากาศ

 •  สติกเกอร์สุญญากาศสามารถโดนน้ำได้แต่ส่วนใหญ่จะไม่ติดในสถานที่ที่โดนน้ำ
 • สามารถทนความร้อนได้ประมาณ 40-60 องศาเซลเซียส
 • งานสติกเกอร์สุญญากาศส่วนใหญ่จะไม่มีการไปเคลือบต่อ
 • ไดคัทสติกเกอร์ สามารถทำได้ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

หมายเหตุ  ทางโรงพิมพ์เรามีเทคนิคพิเศษที่สามารถพิมพ์แล้วมองได้ทั้ง 1 หน้าและ 2 หน้า โดยสีหนาและสวยงามได้ หรือการพิมพ์ระบบผสมออฟเซ็ทยูวีแล้วพิมพ์ระบบซิลค์สกรีนต่อได้

5. สติกเกอร์ฮาโรแกรม (Sticker Holograms)

         นิยมใช้สำหรับงานต้องการความสวยงามแวววาวเป็นพิเศษ โดยสติกเกอร์ฮาโรแกรมมีหลายลายให้เลือกและมีหลายสี ขึ้นอยู่กับการใช้งานว่าต้องการใช้งานในลักษณะงานแบบใด

คุณสมบัติของสติกเกอร์ฮาโรแกรม

 • เหมาะสำหรับพิมพ์ระบบ พิมพ์ซิลค์สกรีน พิมพ์ออฟเซ็ทยูวี ไม่นิยมนำไปเคลือบต่อ(เพราะจะโชว์เนื้อสติกเกอร์ฮาโรแกรมที่สวยอยู่แล้ว)
 • ไดคัทสติกเกอร์ สามารถทำได้ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

ทางโรงพิมพ์ยังมีสติกเกอร์ให้ลูกค้าได้เลือกใช้อีกหลายชนิดตามความต้องการของลูกค้า เช่น สติกเกอร์แบบหนาพิเศษ สติกเกอร์แบบบางพิเศษ สติกเกอร์แบบกาวเหนียวพิเศษ สติกเกอร์กาวลอกได้หรือกาวรีมูฟ