ข้อดี ข้อเสีย ใช้บ้าน จดทะเบียนบริษัท

เมื่อคิดจะจดบริษัท เพื่อทำธุรกิจ มักจะมีอุปสรรคบ้างในตอนเริ่มต้น ซึ่งสถานที่ตั้งบริษัท มักเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคที่หลายๆ ท่านต้องเจอ และคำถามที่ถามเข้ามาที่ LoxBiz จะเป็นประมานว่า

 • บ้านที่อยู่เป็น คอนโด อาคารชุด สามารถจดบริษัทได้หรือไม่
 • บ้านเช่าสามารถจดทะเบียนบริษัทได้ไหม
 • ไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องทำยังไง

  เรามาดูคำตอบกัน

 • ในส่วนของคอนโด อาคารชุด หอพัก ไม่สามารถใช้เป็นที่อยู่จดทะเบียนบริษัทได้ เนื่องจากเป็นสถานที่ปิด การเข้าถึงต้องใช้ คียการ์ด
 • บ้านเช่า กรณีเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ สามารถใช้เป็นที่อยู่จดทะเบียนบริษัทได้ แต่ต้องจัดสถานที่ให้เป็นระบบ ระเบียบ เช่น มีห้องทำงานอยู่หน้าบ้าน มีโต๊ะทำงาน มีโต๊ะประชุม มีคอมพิวเตอร์ มีอุปกรณ์สำนักงาน ให้เชื่อได้ว่าเหมาะสมกับการเป็นผู้ประกอบการ ในรูปแบบของบริษัท
 • บ้านพ่อแม่ บ้านแฟน บ้านญาติๆ สามารถนำมาใช้จดทะเบียนได้ เช่นกันกับบ้านเช่า 
 • ข้อดี

 • ประหยัดค่าใช้จ่าย
 • ข้อเสีย

 • ต้องรบกวนให้เจ้าของบ้านเซ็นต์ยินยอมให้ใช้สถานที่ พร้อมเอกสารประกอบเช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาบัตรประชาชน หนังสือสัญญาเช่า

 • เจ้าของบ้าน จะถูกประเมินว่ามีรายได้จากค่าเช่า โดยต้องระบุในสัญญาเช่าด้วย
 • เจ้าของบ้าน ต้องชำระภาษีโรงเรีอน ภาษีค่าเช่า รวมไปถึงการยื่นภาษีบุคคลธรรมดา
 • เจ้าของบ้าน ต้องชำระภาษีที่ดิน ตามที่กฎหมายกำหนด
 • อัตราภาษีโรงเรือนและที่ดินต้องชำระในอัตรา 12.5% ของค่าประเมินทรัพย์สิน โดยชำระเป็นรายปี
 • เช่นประมาณราคาทรัพย์สิน  1 ล้านบาท ค่าภาษีที่ต้องเสีย มากกว่าการเช่า สำนักงาน ของล็อกซบิซ หลายเท่านัก
 • ก็ต้องเปรียบเทียบดูว่าภาษีที่ผู้ให้เช่าต้องเสีย กับ ภาษีที่บริษัทประหยัดได้อย่างไหนดีกว่ากัน เพราะสมมุติเจ้าของบ้านไม่เคยยื่นเสียภาษี มาก่อนเลย เมื่อ นำบ้านมาให้เราใช้เป็นที่อยู่จดบริษัท สรรพากรจะเห็นว่า เจ้าของบ้านมีรายได้ เกิดขึ้น

  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการใช้บริการ สำนักงานเสมือน [Virtual Office] ก็จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า