ชาเม่ ทริปสุดฟินน..ชวนจิ้นกับ “มีน-แปลน” 

ให้สิทธิ์ TOP SPENDER ได้สนุกกับทริปสิงคโปร์สุดหรู พร้อมกิจกรรมสุดฟินกับหนุ่มๆ #2Wish  หรือ ลุ้นแบบLucky Draw ชิงโชคทริปสิงคโปร์และรางวัลอื่นๆอีก 17รางวัล มูลค่ารวม 560,000 บาท
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง เวลา 12.00 น. ของ วันที่ 5 กันยายน 2562
 

CHAME’x MEANPLAN

Let’s get a chance to enjoy the greatest moment with Mean Plan in SINGAPORE!

5 seats for Top Spenders to enjoy the greatest moment with Mean Plan in Singapore
5 seats of Singapore Trip & 12 other rewards for Lucky Draw
With the total value of 560,000 Baht!!
From 23 JUL 2019 – 5 Sep 2019 (ending period at noon)
Top Spender กติกา/Terms
Top Spender รางวัล/Rewards
Lucky Draw กติกา/Terms
Lucky Draw รางวัล/Rewards
เงื่อนไขอื่นๆ/Other Conditions
Top Spender กติกา/Terms

 1. ซื้อผลิตภัณฑ์ชาเม่ที่ร่วมรายการ* แบบใดก็ได้ เพื่อสะสมยอด

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ  มีดังนี้

 1. หาซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายได้ที่ 7-11 / Watsons / Tops / Boots / Eveandboy / Beautrium / Beauty Market /Hej Street / Stardust / Pure /Shopee / Lazada /  [email protected] / Konvy / ร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายชาเม่ที่ร่วมแคมเปญ
 2. ลงทะเบียนในเว็บไซต์และกดเลือกสิทธิ์การลุ้นของรางวัลแบบ Top Spender
 3. กรอกรายละเอียดการสะสมยอดTOP SPENDER
 1. คลิ๊กปุ่มเสร็จสิ้นกิจกรรม ผู้ร่วมสนุกสามารถlog in เพื่อเช็คยอดสะสม หรือสะสมยอดซื้อเพิ่มเติมในครั้งต่อไป
 2. ผู้ร่วมสนุกต้องเก็บใบเสร็จ/กล่องที่มีQR Codeไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแลกรับรางวัลเท่านั้น

Terms

1.Participants purchase the CHAME’ products; CHAME’ Collagen Plus 3 Pack Size (Sachet, Medium Box (contain 10 sachets), Large Box (contain 30 sachets)/CHAME’ Watery Gentle UV Shield Sunscreen/ CHAME’ V-Fin/ A Pack of CHAME V-Oil (1pack=6 boxes)  in order to accumulate purchase balance for this campaign.

2.Participants who have total purchase with minimum at 20,000 Baht will get a right to join in a term of top spender

3.CHAME’ products are available at 7-11 / Watsons / Tops / Boots / Eveandboy / Beautrium / Beauty Market /Hej Street / Stardust / Pure /Shopee / Lazada / 24Shopping / Konvy / Shops & CHAME’ Agents

4.Participants should register for participating the campaign. Then the participants go to select at top spender and fill all required detail.

5.The campaign has provided 2 ways in an accumulation; 1. Fill in a code on the receipt and 2. Scan QR Code from CHAME’ Product (QR Code is on the right side of package)

6.To be done the process, the participants should click at finish bottom. Also, the participants must keep the receipt and package in order to prove themselves as a winner of the campaign.

Top Spender รางวัล/Rewards

Top Spender อันดับ1 ของรางวัล มูลค่ารวม 75,000 บาท

Top Spender อันดับ2 ของรางวัล มูลค่ารวม 60,000 บาท

Top Spender อันดับ3-5 ของรางวัล มูลค่ารวม 47,000 บาท

1st Top Spender will get rewards as follow;

-Singapore Trip 4days 3 nights with Mean & Plan

-Special Gifts from Mean & Plan

-Exclusive activities; One day great moment with Mean & Plan

-2 Special Dinner with Mean & Plan

( a special meal with Mean & Plan for only 1st  top spender & 2nd top spender and  a special meal with Mean & Plan for all top 5 spenders)

2nd Top Spender will get rewards as follow;

-Singapore Trip 4days 3 nights with Mean & Plan

-Exclusive activities; One day great moment with Mean & Plan

-2 Special Dinner with Mean & Plan

(1. a special meal with Mean & Plan for only 1st  top spender & 2nd top spender

 1. a special meal with Mean & Plan for all top 5 spenders)

3rd to 5th Top Spender will get rewards as follow;

-Singapore Trip 4days 3 nights with Mean & Plan

-Special Dinner with Mean & Plan (A meal for all top 5 spenders)

Lucky Draw กติกา/Terms

1.ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ แบบใดก็ได้ ครบ 245 บาท ขึ้นไป เพื่อร่วมสนุกกิจกรรม

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ  มีดังนี้

 1. ผู้ร่วมสนุกสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายได้ที่ 7-11 / Watsons / Tops / Boots / Eveandboy / Beautrium / Beauty Market /Hej Street / Stardust / Pure / Shopee / Lazada / [email protected] / Konvy / ร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายชาเม่ที่ร่วมแคมเปญ
 2. ลงทะเบียนในเว็บไซต์และกดเลือกสิทธิ์การลุ้นของรางวัลแบบ Lucky Draw
 3. กรอกรายละเอียดการลุ้นโชค สามารถทำได้ 2 วิธี
 1. คลิ๊กปุ่มเสร็จสิ้นกิจกรรม ผู้ร่วมสนุกสามารถlog in เพื่อส่งสิทธิ์ร่วมลุ้นได้ในครั้งต่อไป
 2. ผู้ร่วมสนุกต้องเก็บใบเสร็จ/กล่องที่มีQR Codeไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแลกรับรางวัลเท่านั้น

 Terms

 1. Participants purchase the CHAME’ products in a below list for getting a chance to join in this campaign.
  1. Participants who have a proven purchase with minimum at 245 Baht will get a right to join in a term of lucky draw
  2. CHAME’ products are available at 7-11 / Watsons / Tops / Boots / Eveandboy / Beautrium / Beauty Market /Hej Street / Stardust / Pure /Shopee / Lazada / 24Shopping / Konvy / Shops & CHAME’ Agents
  3. Participants should register for participating the campaign. Then the participants go to select at “lucky draw” and fill all required detail.
  4. The campaign has provided 2 ways in an accumulation; 1. Fill in a code on the receipt and 2. Scan QR Code from CHAME’ Product (QR Code is on the right side of package)
  5. To be done the process, the participants should click at finish bottom. Also, the participants must keep the receipt and package in order to prove themselves as a winner of the campaign.

Lucky Draw รางวัล/Rewards

รางวัลที่ 1 ทริปสิงคโปร์ 4วัน 3คืน จำนวน 5 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท

รางวัลที่ 2 Samsung Galaxy S10 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 35,900 บาท

รางวัลที่ 3 IPad จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 28,900 บาท

รางวัลที่ 4 ทอง 1 กรัม จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท


 1. Singapore trip 4 Days 3 Nights 5 rewards
 2. Samsung Galaxy S10+ 128 GB 1 reward

 3. iPad Pro รุ่น 11” WIFI 64GB 1 reward

 4. Gold (1g) 10 rewards

เงื่อนไขอื่นๆ/Other Conditions

1.กิจกรรมสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง เวลา12.00 น. ของ วันที่ 5 กันยายน 2562.

2.หลักฐานในการแลกรับรางวัล ไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จที่นำมาร่วมกิจกรรม  หรือกล่องที่มีQR CODE จะต้องเป็นสินค้าที่อยู่ในรายการที่กำหนด และอยู่ในช่วงระยะเวลาการเล่นกิจกรรมในครั้งนี้เท่านั้น

3.สุ่มผู้โชคดีที่ถูกต้อง ตรงตามกติกา วันที่ 9 กันยายน 2562. เวลา 19.30 น. ผ่านทาง FB : Live เพจ CHAME’ THAILAND

4.ประกาศผลวันที่ 10 กันยายน 2562. เวลา 12.00 น. ผ่านทาง FB : CHAME’ THAILAND

5.ผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ใน live และยืนยันตัวใน Live สดเท่านั้น และผู้โชคดีสามารถรับรางวัลได้แค่ 1 สิทธิ์เท่านั้น

6.กิจกรรมสุ่มผู้โชคดี จับรางวัล ณ บริษัท ชาร์มมิ่งเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่ 165/52-53 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

7.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา และผลตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

8.ตารางกิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยน ทางบริษัทฯสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9.ผู้โชคดีได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีรางวัลชิงโชคหัก ณ ที่จ่ายจำนวน 5% ของมูลค่าของรางวัลตามคำสั่งสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 ในกรณีผู้โชคดีไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ผู้โชคดีต้องติดต่อกรมสรรพากร เพื่อขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีภายใน 60 วัน ก่อนวันรับรางวัล ตามข้อหารือกรมสรรพากรที่ 402430

10.ผู้โชคดี ต้องมี Passport พร้อมสำหรับการเดินทาง ในกรณีที่ผู้โชคดี มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้ปกครองในการเดินทาง


Other Terms & Conditions

 1. The QR Code on the package of CHAME’ products and from receipts which provide a purchase of CHAME’ products can be submitted from today until 12.00 pm of 5 Sep 2019.
 2. All winners of the campaign must give a proven receipt and package as an evidence to the company in order to redeem the rewards.
 3. The evidence for prize redemption must be able to declare that the purchase is occurred during the campaign period.
 4. The winners’ name list will draw on 9 Sep, 2019 at 7.30 pm via FB Live (CHAME’ THAILAND)
 5. The winners will be announced via FB CHAME’ THAILAND on 10 Sep, 2019 at 12.00 pm
 6. All winners must join and prove themselves on 9 Sep, 2019 at FB Live Activity. Also, each winner has the right to receive only one biggest prize for prize drawing.
 7. A place for prizes drawing is at Charming World International Co.,Ltd.
 8. The company reserves the right to change the details of the prize without prior notice. Despite that, the new prize will be the same value as the original prize. The decision of the committee is final.
 9. The winners of prizes over THB 1,000 are liable to pay a withholding tax which is 5% of prize value, according to the Revenue Department’s order No. Tor Por 4/2528 dated 26 September BE 2528, together with the Revenue Department’s order No. Tor Por 104/2544 dated 15 September BE 2544.
 10. All winners must have owned passport. The winner who is a minor (under 20 years of age), must have a letter of consent from parent or guardian, which states their consent for the minor to travel outside the country and agree to pay for any damages incurred by the minor.