จดทะเบียนบริษัท

บริการจดทะเบียนบริษัท

ข้อมูลที่ต้องใช้ ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ผู้ขอจดทะเบียนบริษัทจะต้องเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อกรอกในคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบการจดทะเบียนบริษัท

 1. ชื่อของบริษัท (แจ้งชื่อบริษัท ที่คุณต้องการจำนวน 3 ชื่อ โดยกำหนดทั้งไทย และ อังกฤษ  ทาง LoxBiz จะดำเนินการส่งเรื่องให้นายทะเบียน ตรวจสอบว่าชื่อที่จะใช้นั้นจะเหมือนหรือคล้ายกับชื่อที่คนอื่นได้จดทะเบียนไว้ก่อนหรือไม่ ซึ่งจะทราบผลในวันถัดไป)
 2. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นสถานประกอบการ โดยอาคารชุด หรือคอนโด ไม่สามารถใช้เป็นสถานที่ตั้งบริษัทได้ ขอแนะนำ บริการสำนักงานเสมือน)
 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท
 4. ทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าหุ้น
 5. ชื่อ ที่อยู่ อายุ อาชีพ จำนวนหุ้น ของผู้เริ่มก่อการ 3 ท่าน
 6. ชื่อ เบอร์โทร อีเมล์ ของผู้ที่เป็นกรรมการ 
 7. ตราประทับ (ถ้ามี)

หมายเหตุ 

 

 • หากคาดการณ์ว่าจะมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท/ปี หรือต้องการทำธุรกิจกํบคู่ค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แนะนำให้ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ไว้ด้วย

จดทะเบียนบริษัท

ค่าบริการ 6,000 บาท

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

 • รายงานการประชุมตั้งบริษัท
 • ใบสำคัญจดทะเบียนพาณิชย์
 • หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2)
 • รายการจดทะเบียนจัดตั้ง(บอจ.3)
 • หนังสือรับรองบริษัท
 • รายละเอียดวัตถุประสงค์บริษัท
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5)

ค่าธรรมเนียม 6,360 บาท

 • สำหรับทุนจดทะเบียน ไม่เกิน 5 ล้านบาท
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 1 ท่าน

"รวมค่าธรรมเนียมแล้ว" 12,360 บาท

พิเศษสำหรับผู้ใช้บริการจดทะเบียน พร้อมเช่าสำนักงานเสมือน
 • ฟรี จองชื่อบริษัท
 • ฟรี ป้ายบริษัท
 • ฟรี ตราประทับแบบหมึกในตัว
 • ฟรี แฟ้มใส่เอกสาร
 • ฟรี แบบฟอร์มรับสมัครงาน พร้อมสัญญาว่าจ้างพนักงาน
 • ฟรี แบบฟอร์มรายงานการประชุมเพื่อเปิดบัญชีกับธนาคาร
 • ฟรี แบบฟอร์มใบเสนอราคา ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงินแบบ Excel
 • ฟรี แบบฟอร์ม ใบหัก ภาษี ณ ที่จ่าย
 • ฟรี ระบบรับบัตรเครดิต VISA /  Master Card ออนไลน์ พร้อมค่าธรรมเนียมอัตราพิเศษ
 • ฟรี ปักหมุดที่อยู่ใน Google Map
 • ฟรี Facebook Page
** กรณีลูกค้าไม่รับของแถม ไม่สามารถนำมาหักเป็นส่วนลดค่าบริการได้ **

การลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน

การลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ผู้เริ่มก่อการทุกคนจะต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเอง โดยเฉพาะผู้เริ่มก่อการซึ่งเป็นผู้ขอจดทะเบียน จะต้องมาลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนต่อหน้านายทะเบียนพร้อมแสดงบัตรประจำตัว หรือลงลายมือชื่อต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในท้องถิ่นที่ผู้ลงลายมือชื่อมีภูมิลำเนา หรือสามัญสมาชิกหรือวิสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาก็ได้

สถานที่ยื่นขอจดทะเบียนบริษัท

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง รับผิดชอบการปฏิบัติงานการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดต่างๆทั่วราชอาณาจักรได้แก่

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันได้แบ่งความรับผิดชอบเป็น 6 เขตพื้นที่ได้แก่

 1. สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 1 ( มหาราช ) ตั้งอยู่ที่ ถนนมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ( ใกล้ สน.พระราชวัง )
  โทรศัพท์ 02-6220569-70,6220572, 02-6220578-82 โทรสาร 02-6220573
  เขตรับผิดชอบ : พระนคร , ป้อมปราบ , สัมพันธวงศ์ , บางรัก , บางพลัด , บางกอกน้อย , บางกอกใหญ่ , ตลิ่งชัน , ทวีวัฒนา
 2. สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 2 ( พหลโยธิน ) ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 78/1 ถนนพราม 6 ( สี่แยกประดิพัทธ์ ) เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-6183340-41 โทรสาร 02-6183343-44 เขตรับผิดชอบ : ดุสิต , บางซื่อ , ปทุมวัน , พญาไท , ราชเทวี
 3. สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 3 ( รัชดาภิเษก ) ตั้งอยู่ที่ อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ ( ซี 2 ) ชั้น 1-2 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ( เยื้อง สน.สุทธิสาร ) โทรศัพท์ 02-2767254 , 02-2767266 โทรสาร 02-2767263 เขตรับผิดชอบ : ห้วยขวาง , ดินแดง , จตุจักร , ลาดพร้าว
 4. สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 4 ( กรุงธนบุรี ) ตั้งอยู่ที่ อาคารธนธร ชั้น 2-3 ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 (เชิงสะพานสาธรด้านซ้าย ใกล้อาคารสินสาธรทาวเวอร์) เขตรับผิดชอบ : คลองสาน , ธนบุรี , ทุ่งครุ , ราชบูรณะ , หนองแขม , บางแค , ภาษีเจริญ , จอมทอง , บางบอน , บางขุนเทียน , บางคอแหลม , ยานนาวา , สาธร
 5. สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 5 ( รามคำแหง ) ตั้งอยู่ที่ อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ ( ซี 2 ) ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ( เยื้อง สน.สุทธิสาร ) โทรศัพท์ 02-2767255 , 02-2767269 โทรสาร 02-2767258,02-2767268 เขตรับผิดชอบ : บึงกุ่ม , บางกะปิ , ลาดกระบัง , สะพานสูง , วังทองหลาง , หนองจอก , คันนายาว
 6. สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 6 ( ศรีนครินทร์ ) ตั้งอยู่ที่ อาคารโมเดอร์นฟอร์ม ชั้น 16 ถนนศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 02-7228366-67 โทรสาร 02-7228369 เขตรับผิดชอบ : สวนหลวง , ประเวศ , วัฒนา , บางนา , พระโขนง , คลองเตย
 7. สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 7 ( แจ้งวัฒนะ ) ตั้งอยู่ที่ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร B
 8. สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 8 ตั้งอยู่ที่ อาคารกรมทะเบียนการค้า ชั้น 10 ถนนสนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5474423-4 โทรสาร 02-5474441 รับผิดชอบ : การจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ธุรกิจธนาคาร เครดิตฟองซิเอร์ เงินทุนหลักทรัพย์ ประกันภัย ไซโล ห้องเย็น คลังสินค้า

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ตั้งอยู่ที่ สำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัด หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด รับผิดชอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตปฏิบัติงานของจังหวัดนั้นๆ

ข้อสังเกตุ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่จังหวัดใด ให้ยื่นขอจดทะเบียน ณ จังหวัดนั้น