โดเมนพร้อมขาย​

โดเมน ถือเป็นทรัพย์สินดิจิตอลรูปแบบหนึ่งที่สามารถลงทุนและเกิดการซื้อขายได้ โดยมีหลักเกณฑ์อยู่ที่จำนวนตัวอักษร ชื่อที่สวย อ่านง่าย เข้าใจง่าย โดยเราบริการรับเป็นสื่อกลางในการซื้อขาย โดยคิดค่าธรรมเนียมเพียง 10% จากราคาที่ขาย โดยเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ขาย โดยที่ผู้ซื้อเพียงชำระเงินผ่านล็อกซบิซ เท่านั้น

 

โดเมนพร้อมขาย

primpetshop.com

ราคาขาย 5,000 บาท

primpetbed.com

ราคาขาย 5,000 บาท

88ultimate.com

ราคาขาย 10,000 บาท

taamboon.com

ราคาขาย 15,000 บาท

scan-qrcode.com

ราคาขาย 18,000 บาท

zipluckydraw.com

ราคาขาย 20,000 บาท

arenamedia.online

ราคาขาย 50,000 บาท

ifakeproof.com

ราคาขาย 50,000 บาท

checkdo.com

ราคาขาย 120,000 บาท

arena-media.com

ราคาขาย 350,000 บาท

getprivilege.com

ราคาขาย 850,000 บาท

qrcodeinc.com

ราคาขาย 900,000 บาท