จด-ย้ายโดเมน

ล็อกซบิซ ให้บริการ จดโดเมน จดทะเบียนชื่อเว็บไซต์ / ต่ออายุ อาทิ .com, .net, .org, .info, .biz, .in.th, .asia, ภาษาไทย.com, ภาษาไทย.net  ขึ้นกับนายทะเบียนมาตราฐานระดับโลก ถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับมาตรฐานสากล มั่นคงปลอดภัย ผู้รับบริการเป็นเจ้าของโดเมน 100% พร้อมบริการ จด Domain name ด่วน พร้อมใช้งานได้ทันที ภายใน 5 นาที

ใช้บริการล็อกซบิซ ดีอย่างไร?

 • มีระบบป้องกันการโจรกรรมโดเมนเนม
 • มีระบบจัดการโดเมนเนม ง่าย ทันสมัย
 • ผู้รับบริการ ได้เป็นเจ้าของ Domain Name 100%
 • สามารถจดโดเมน, หรือต่ออายุล่วงหน้าได้ยาว 1-10 ปี
 • มีระบบอีเมล์แจ้งเตือนเมื่อโดเมนของท่านใกล้หมดอายุ
 • บริการจดโดเมนเนมด่วน พร้อมใช้งานได้ภายใน 5 นาที
 • รองรับ Google Apps, Hotmail Application, Gmail Application
 • จดทะเบียนกับนายทะเบียน (Domain Registrar) มาตรฐานระดับโลก มั่นคง ปลอดภัย

อัตราค่าบริการเพียง ปีละ 600 บาท

 • จดโดเมนใหม่ / ต่ออายุ .com, .net, .org, .info, .biz  600 บาท/ปี
 • ฟรี บริการ DNS Service & DNS Management
 • ฟรี บริการ Domain Forwarding ส่งต่อโดเมน ไปยังที่อยู่เว็บไซต์ที่ต้องการ
 • ฟรี บริการ Setup อีเมลภายใต้ชื่อ @YourDomain โดย Gmail App (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการใช้บริการซึ่งทาง Gmail เรียกเก็บ)