จดทะเบียนเว็บไซต์

บริการจดโดเมน .com .net .org .info .biz .in.th .asia ภาษาไทย.com ภาษาไทย.net ใช้งานได้ทันที
ล็อกซบิซ ให้บริการ จดโดเมน จดทะเบียนชื่อเว็บไซต์ / ต่ออายุ อาทิ .com, .net, .org, .info, .biz, .in.th, .asia, ภาษาไทย.com, ภาษาไทย.net  ขึ้นกับนายทะเบียนมาตราฐานระดับโลก ถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับมาตรฐานสากล มั่นคงปลอดภัย ผู้รับบริการเป็นเจ้าของโดเมน 100% พร้อมบริการ จด Domain name ด่วน พร้อมใช้งานได้ทันที ภายใน 5 นาที

ใช้บริการล็อกซบิซ ดีอย่างไร?

 • มีระบบป้องกันการโจรกรรมโดเมนเนม
 • มีระบบจัดการโดเมนเนม ง่าย ทันสมัย
 • ผู้รับบริการ ได้เป็นเจ้าของ Domain Name 100%
 • สามารถจดโดเมน, หรือต่ออายุล่วงหน้าได้ยาว 1-10 ปี
 • มีระบบอีเมล์แจ้งเตือนเมื่อโดเมนของท่านใกล้หมดอายุ
 • บริการจดโดเมนเนมด่วน พร้อมใช้งานได้ภายใน 5 นาที
 • รองรับ Google Apps, Hotmail Application, Gmail Application
 • จดทะเบียนกับนายทะเบียน (Domain Registrar) มาตรฐานระดับโลก มั่นคง ปลอดภัย
 • ฟรี บริการ DNS Service & DNS Management
 • ฟรี บริการ Domain Forwarding ส่งต่อโดเมน ไปยังที่อยู่เว็บไซต์ที่ต้องการ
 • ฟรี บริการ Setup อีเมลภายใต้ชื่อ @YourDomain โดย Gmail App (ไม่รวมค่าบริการซึ่งทาง Gmail เรียกเก็บ)
 • อัตราค่าบริการ​

  .com / .net / .org

  สำหรับบุคคลทั่วไป
  บาท 499 /ปี
  • ไม่ต้องใช้เอกสาร
  • จดด่วนภายใน 5 นาที
  • Free Domain Parking

  in.th

  สำหรับบุคคลทั่วไป
  บาท 800 /ปี
  • ใช้สำเนาบัตรประชาชน
  • จดด่วนภายใน 5 นาที
  • Free Domain Parking

  co.th, in.th, net.th

  สำหรับบริษัท
  บาท 800 /ปี
  • ใช้หนังสือรับรองบริษัท
  • จดด่วนภายใน 5 วัน
  • Free Domain Parking
  ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%