ขั้นตอนการใช้บริการ

1.บอกความต้องการ

เล่าความต้องการของคุณให้กับ

เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาการขายฟัง

2.รอรับใบเสนอราคา

เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาการขาย

จะส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้า ตามรายละเอียดที่คุยกัน

3.ชำระค่าบริการ 100%

ลูกค้าต้องชําระเงินทั้งหมด และแจ้งชำระเงิน

4.รอเราจัดทำระบบ

ฝ่ายเทคนิคและทีมพัฒนาระบบ

จะดำเนินการเซ็ทอัพระบบ ภายใน 3-15 วัน

5.รับ Username – Password

ทีมงานจะจัดส่ง Username – Password
ให้เข้าใช้งานในระบบ Back office

ุ6.รอรับของจากเรา

บริษัทจะจัดส่งงานพิมพ์ (ถ้ามี) / ใบกำกับภาษี / สัญญาการให้บริการระบบ
โดยไปรษณีย์ เคอรี่ หรือช่องทางอื่นๆ

ชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ชำระค่าบริการด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ด้านล่าง หลังจากที่ลูกค้าชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งหลักฐานการโอนเงิน มาทางอีเมล์ [email protected] เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบและดำเนินการอย่างรวดเร็ว

ธนาคารกสิกรไทย

หมายเลขบัญชี : 036-1-70028-7

ชื่อบัญชี : บริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ด จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

หมายเหตุ:

การหักภาษี ณ ที่จ่าย

ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% เป็นค่าบริการ โดยออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ในนาม บริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ด จำกัด เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0125561000968
14/151 ม.5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120

กรุณาส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาตามที่อยู่บริษัท ทางบริษัทฯ จะจัดส่งใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินหลังจากที่ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงแล้ว