เงื่อนไขการเช่าห้องประชุม

เงื่อนไขการใช้ห้องประชุมที่ ล็อกซบิซ

 • การใช้งานห้องประชุมสามารถใช้ได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 18.00 น.
 • ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในบริเวณสถานที่และในห้องประชุม
 • ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ให้ห้องประชุมหรือโถงทางเดิน ทั้งนี้ เรามีสถานที่สำหรับสูบบุหรี่ ที่ชั้น 5 ของอาคาร
 • ไม่อนุญาตให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภทมาใช้งาน เช่น เตาไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า เครื่องชงกาแฟ กาน้ำร้อน เครื่องเสียง เครื่องดนตรี อุปกรณ์คาราโอเกะ เตารีด เป็นต้น หากฝ่าฝืน ค่าปรับตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปต่อชิ้น
 • หากอุปกรณ์ หรือสิ่งของภายในห้องประชุม เกิดการเสียหายหลังจากท่านเข้าใช้งาน จะต้องชำระค่าเสียหายตามที่ระบุไว้ในเอกสารภายในห้องประชุม
 • ขอความกรุณางดกิจกรรมที่มีเสียงดัง อันเป็นการรบกวนห้องประชุมห้องอื่นๆ

นโยบายการคืนเงิน

 • กรณีที่ยืนยันใช้งานแล้ว และแจ้งยกเลิกการเข้าใช้บริการไม่น้อยกว่า 20 วัน  ทางบริษัทจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการยกเลิก
 • ในกรณีแจ้งยกเลิกน้อยกว่า 20 วัน  ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก เป็นจำนวน 100%

ล็อกซบิซ อาจปฏิเสธการเสร็จสมบูรณ์ของสัญญาเช่าใช้งาน ในกรณีต่อไปนี้

 • ในกรณีที่การใช้งานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้
 • ในกรณีที่ห้องประชุมถูกจองเต็มและไม่มีห้องว่างเหลือ
 • ในกรณีที่ผู้ใช้ห้องประชุมมีแนวโน้มที่ระหว่างการใช้งาน จะประพฤติตัวละเมิดกฏหมาย ความสงบเรียบร้อยของสังคม และศีลธรรม
 • ในกรณีที่ผู้ใช้ห้องประชุมได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นโรคติดต่อ
 • ในกรณีที่ผู้ใช้ห้องประชุมเรียกร้องข้อตกลงหรือความรับผิดชอบจากทางคาเฟ่เกินความเหมาะสม
 • ในกรณีที่ล็อกซบิซไม่สามารถให้เข้าใช้งานได้เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุขัดข้องอื่นใดที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
 • ในกรณีที่ผู้ใช้ห้องประชุมไม่ทำตามหรือละเมิดข้อตกลงการใช้สถานที่ เช่น การสูบบุหรี่ให้ห้องประชุมหรือโถงทางเดิน การก่อกวนหรือสร้างความเสียหายแก่อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องประชุม ฯลฯ