ล็อกซบิซ

ห้องประชุมให้เช่า

ให้เช่าห้องประชุม ห้องอบรม ห้องติวหนังสือ ห้องสัมมนา ติดถนนแจ้งวัฒนะ ราคาถูก เพิ่มบรรยากาศสนุกสนานด้วยโต๊ะและเก้าอี้สีสันสดใส รองรับผู้เข้าร่วมห้องได้ตั้งแต่ 4 – 22 ท่าน พร้อมโปรเจคเตอร์และจอภาพขนาดใหญ่

Conference room for rent

Meeting  rooms  for rent, training rooms, seminar rooms on Chaengwattana Road.  Our price are reasonable with great atmosphere,and we also provides  colorful tables and chairs.  Conference rooms  can accommodates meeting attendees between 4-22 people, with a large  projector and monitor.

ค่าบริการ

 • วันจันทร์-พฤหัส วันละ 2,200 บาท
 • วันศุกร์-อาทิตย์ วันละ 2,500 บาท

ราคานี้รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • น้ำดื่ม 1ขวด/ท่าน
 • กระดานฟลิปชาร์ท
 • ปลั๊กไฟพร้อมสายพ่วง
 • ระบบอินเตอร์เน็ตไวไฟ
 • ระบบปรับอากาศมาตราฐาน
 • LCD Projector พร้อมจอ 1 ชุด
 • บริการรูปแบบห้องประชุมตามต้องการ

ราคานี้ไม่รวม

 • คอฟฟี่เบรค ชุดละ 50 บาท
 • อาหารกล่อง ชุดละ 60 บาท
 • โต๊ะลงทะเบียนพร้อมดอกไม้ตกแต่ง 300 บาท
 • กรณีนำอาหารจากภายนอกเข้ามารับประทาน 100 บาท/ห้อง/มื้อ