ฝากชื่อโดเมน

เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงธุรกิจของท่านด้วยบริการฝากชื่อโดเมน

เลือกบริการ อย่างใดอย่างหนึ่ง

Under construction Webpage

LoxBiz จะสร้างหน้าเว็บเพจให้ 1 หน้า โดยใส่ภาพ Under construction ให้

Web Forwarding

เป็นบริการส่งต่อ Webpage ไปยัง URL ที่ท่านต้องการ โดยในการใช้งาน ท่านจะเห็นเพียง URL ของท่าน

ฟรีบริการส่งต่ออีเมล์

Email Forwarding

เป็นบริการส่งต่อ e-mail ซึ่งทุก e-mail ที่ส่งมาภายใต้โดเมนของท่าน จะถูกส่งต่อไปยัง e-mail ปลายทางที่ท่านระบุเพียง 1 ชื่อ

ค่าบริการเพียง 500 บาท

เหมาะสำหรับ : ผู้ยังไม่มีเว็บไซต์
ระยะเวลาในการจัดทำ : 2 วัน