ระบบของเราได้รับการเข้ารหัส SSL 256 Bits

ผ่านเครือข่ายที่มีการรักษาความปลอดภัยสูงเช่นเดียวกับเว็บไซต์ของธนาคาร

https://www.scan-do.com

https://th.scan-do.com

https://www.qrcodeinc.com