ค่าบริการจดทะเบียนบริษัท+VAT

59,860.00 ฿

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • สำหรับบริษัทที่มีกรรมการ 1 ท่าน
 • บริการออกหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
 • บริการติดป้ายบริษัท หน้าสำนักงาน พร้อมรูปถ่ายสำนักงาน
 • จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • บริการติดป้ายบริษัท หน้าสำนักงาน พร้อมรูปถ่ายสำนักงาน
  • จัดทำแผนที่สำนักงาน เพื่อนำส่งสรรพากร
  • จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • ฟรี ตรายาง แนวนอนขนาด 1.7×4.5cm หรือวงกลม 2.5×2.5cm
 • ฟรี กรอบใส่หนังสือรับรอง สีทอง
 • ฟรี กรอบใส่ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สีทอง
 • ฟรี แฟ้มใส่เอกสาร
 • ฟรี บริการปักหมุดที่อยู่สำหรับ Google Map