SMS 2 WAYS 

ระบบ SMS 2 WAYS ของล็อกซบิซ รองรับบริการหลากหลายรูปแบบ โดยระบบของเราสามารถรับ-ส่งข้อความได้จากค่ายมือถือทุกเครือข่ายของประเทศไทย

ผู้จัดกิจกรรมได้รับประโยชน์อย่างไร

 • ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจและแบรนด์ด้วยเทคโนโลยี

 • สร้างความสนุกสนานและการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
 • สามารถส่งข้อความตอบกลับได้เอง
 • สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา กำหนดช่วงเวลาได้
 • รักษ์โลก ด้วยการใช้เทคโนโลยีแทนการใช้กระดาษ
 • ได้หมายเลขโทรศัพท์มือถือกลับมาเป็นฐานข้อมูล
 • สามารถทราบผลการตอบรับได้อย่างรวดเร็ว
 • ได้รับส่วนแบ่งรายได้จากค่าส่ง SMS
 • ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับประโยชน์อย่างไร

 • เข้าร่วมกิจกรรมได้ง่ายๆ ด้วยโทรศัพท์มือถือ
 • ร่วมสนุกได้กับกิจกรรมได้ตลอดเวลา
 • ได้รับ SMS ตอบกลับ
 • สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา
 • หมายเลข SMS และค่าบริการ

 • หมายเลข 4141333 ค่าบริการครั้งละ 3 บาท
 • หมายเลข 4141234 ค่าบริการครั้งละ 3 บาท
 • หมายเลข 4141888 ค่าบริการครั้งละ 3 บาท
 • หมายเลข 4141555 ค่าบริการครั้งละ 5 บาท
 • หมายเลข 4141666 ค่าบริการครั้งละ 6 บาท
 • หมายเลข 4141111 ค่าบริการครั้งละ 10 บาท
 • หมายเลข 4141222 ค่าบริการครั้งละ 20 บาท
 • หมายเลข 4141049 ค่าบริการครั้งละ 49 บาท
 • หมายเลข 4141069 ค่าบริการครั้งละ 69 บาท
 • หมายเลข 4141079 ค่าบริการครั้งละ 79 บาท
 • หมายเลข 4141089 ค่าบริการครั้งละ 89 บาท
 • หมายเลข 4141099 ค่าบริการครั้งละ 99 บาท