ระบบ SMS Voting

SMS Voting เป็นการนำ SMS ไปใช้ร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การโหวต เกม การสร้างโพล สำรวจความคิดเห็น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เรามักจะเห็นกันบนสื่อในหลาย ๆ ประเภท ไม่ว่าจะเป็น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ หรือ สื่อบนอินเตอร์เน็ท แต่ปัจจุบันได้มีการนำสื่อ SMS หรือ ข้อความสั้น เข้ามาใช้ร่วมกับกิจกรรมประเภทต่าง ๆ เนื่องจากเป็นสื่อที่ได้รับผลตอบกลับที่รวดเร็ว และมาจากลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจริง แถมยังให้ประโยชน์ในด้านการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ข้อดีของระบบ SMS Voting

 • SMS Voting สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร ทำให้องค์กรดูทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี
 • SMS Voting เป็นช่องทางที่ช่วยรับข้อมูล และผลตอบกลับได้อย่างรวดเร็ว วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
 • SMS Voting เป็นสื่อที่ช่วยประหยัดแรงงานพนักงานในการทำการสำรวจทางการตลาดได้เป็นอย่างดี
 • SMS Voting ช่วยสร้างความสนุกสนานและการมีส่วนร่วมของลูกค้า
 • SMS Voting รองรับการใช้งานได้ตลอดเวลา และกำหนดช่วงเวลาได้
 • SMS Voting ช่วยสร้างฐานข้อมูลกลุ่มผู้สนใจได้เป็นอย่างดี เพราะได้เบอร์โทรศัพท์
 • รักษ์โลก ด้วยการส่ง SMS แทนการส่งกระดาษ หรือ จดหมาย
 • สามารถนำข้อมูลที่ได้จาก SMS Vote มาใช้วิเคราะห์เชิงการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เจ้าของโปรเจคได้รับรายได้จากส่วนแบ่งของ SMS
 • ใช้ SMS Voting ในรายการวิทยุ รายการทีวี
 • ใช้ SMS Voting ใน บริษัท องค์กร หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
 • ใช้ SMS Voting ในงาน event งานสัมนา ต่าง ๆ
 • ใช้ SMS Voting ในธุรกิจ เพื่อกิจกรรมส่งสริมทางการตลาด
 • ใช้ SMS Voting โหวตดารา นักร้อง นักแสดง
 • ใช้ SMS Voting สำหรับนิตยสารต่างๆ