ระบบ SMS Voting

SMS Voting เป็นการนำระบบ SMS มาประยุกต์ใช้ร่วมกับกิจกรรมการประกวด การโหวต บนสื่อต่าง ๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งในปัจจุบัน ระบบ SMS Voting ถือเป็นช่องทางการสร้างรายได้จากผู้ชมทางบ้าน เพราะที่เข้าถึงประชาชนได้ทุกชนชั้นผ่านการใช้โทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของประชาชนทุกคน โดยไม่ต้องมีบัตรเครดิต หรือบัญชีธนาคารใด ๆ และเป็นช่องทางที่สามารถร่วมกิจกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ส่วนหนึ่งของผู้ใช้ระบบ SMS Voting จาก LoxBiz

SMS Vote Miss Mimosa Queen Thailand 2020

LoxBiz ผู้ให้บริการระบบ SMS โหวต การประกวดสาวประเภทสอง มิส มิโมซ่า ควีน ไทยแลนด์
ประจำปี 2020

SMS Vote Mister International Thailand

LoxBiz ผู้ให้บริการระบบ SMS โหวตหนุ่มหล่อ มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนล
ประจำปี 2019

SMS Vote Miss Grand Thailand

LoxBiz ผู้ให้บริการระบบ SMS โหวต มิสแกรนด์ไทยแลนด์
ประจำปี 2018

SMS Vote คำตอบ

LoxBiz ผู้ให้บริการระบบ SMS โหวต ในรายการ Journey ออกอากาศทางช่อง 3

ข้อดีของระบบ SMS Voting

 • SMS Voting สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร ทำให้องค์กรดูทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี
 • SMS Voting เป็นช่องทางที่ช่วยรับข้อมูล และผลตอบกลับได้อย่างรวดเร็ว วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
 • SMS Voting เป็นสื่อที่ช่วยประหยัดแรงงานพนักงานในการทำการสำรวจทางการตลาดได้เป็นอย่างดี
 • SMS Voting ช่วยสร้างความสนุกสนานและการมีส่วนร่วมของลูกค้า
 • SMS Voting รองรับการใช้งานได้ตลอดเวลา และกำหนดช่วงเวลาได้
 • SMS Voting ช่วยสร้างฐานข้อมูลกลุ่มผู้สนใจได้เป็นอย่างดี เพราะได้เบอร์โทรศัพท์
 • รักษ์โลก ด้วยการส่ง SMS แทนการส่งกระดาษ หรือ จดหมาย
 • สามารถนำข้อมูลที่ได้จาก SMS Vote มาใช้วิเคราะห์เชิงการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เจ้าของโปรเจคได้รับรายได้จากส่วนแบ่งของ SMS

หมายเลขและค่าโหวต

 • หมายเลข 4141333 ค่าโหวตครั้งละ 3 บาท
 • หมายเลข 4141555 ค่าโหวตครั้งละ 5 บาท
 • หมายเลข 4141666 ค่าโหวตครั้งละ 6 บาท
 • หมายเลข 4141111 ค่าโหวตครั้งละ 10 บาท
 • หมายเลข 4141222 ค่าโหวตครั้งละ 20 บาท
 • หมายเลข 4141049 ค่าโหวตครั้งละ 49 บาท
 • หมายเลข 4141069 ค่าโหวตครั้งละ 69 บาท
 • หมายเลข 4141079 ค่าโหวตครั้งละ 79 บาท
 • หมายเลข 4141089 ค่าโหวตครั้งละ 89 บาท
 • (ค่าโหวตไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

  ตัวอย่างวิธีการโหวตทาง SMS

  1.เข้าเมนูเขียนข้อความ SMS
  2.พิมพ์หมายเลขผู้เข้าประกวด เช่น V1 ถึง V30
  3. ส่ง SMS มาที่หมายเลข 4141555 เพื่อโหวต 1 คะแนน
  ค่าบริการครั้งละ 5 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ออฟชั่นเสริมของระบบ SMS Voting

  ช่องทางการนำไปใช้งาน

  • ใช้ SMS Voting ในรายการวิทยุ รายการทีวี
  • ใช้ SMS Voting ใน บริษัท องค์กร หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
  • ใช้ SMS Voting ในงาน event งานสัมนา ต่าง ๆ
  • ใช้ SMS Voting ในธุรกิจ เพื่อกิจกรรมส่งสริมทางการตลาด
  • ใช้ SMS Voting โหวตดารา นักร้อง นักแสดง
  • ใช้ SMS Voting สำหรับนิตยสารต่างๆ

  หลักฐานการขอเปิดใช้งานระบบ SMS

  • รายละเอียดโครงการ
  • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท  1 ชุด (เซ็นต์+ประทับตรา)
  • สำเนาสมุดบัญชีที่ต้องการให้โอนรายได้เข้า (ต้องมีชื่อบัญชีตรงกับชื่อบริษัท) 1 ชุด (เซ็นต์+ประทับตรา)
  • ชื่อ,เบอร์โทร,อีเมล์ ของผู้ประสานงาน

  หมายเหตุ

 • จัดส่งเอกสารทั้งหมดมาที่อีเมล์ [email protected]
 • สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้บริการสำหรับผู้ส่งเอกสารครบถ้วนเท่านั้น
 • ฟรีค่าเซ็ทอัพระบบ แต่ในบางกรณี อาจจะเรียกเก็บค่ามัดจำการใช้งาน ซึ่งจะคืนให้หลังจากมีการใช้งานแล้ว
 • ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ โดยจะแจ้งให้ทราบทางอีเมล์