บริการ SSL

SSL คืออะไร?

SSL ย่อมาจาก Secure Sockets Layer เป็นการเข้ารหัสระหว่างต้นทาง (Server) กับ ปลายทาง (User) เพื่อป้องกันการขโมยข้อมูลจาก Hacker ภายในปีนี้ Google มีนโบายให้ทุกเว็บไซต์ต้องติดตั้ง SSL เพื่อความปลอดภัย มิเช่นนั้นแล้ว Google จะขึ้นข้อความว่า เว็บไซต์ไม่ปลอดภัย หรือ Not Secure ซึ่งทำให้เว็บไซต์ขาดความน่าเชื่อถือ โดยทาง LoxBiz ให้บริการติดตั้งในราคาเพียง 2,200 บาท/ปี ทำให้เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น คุ้มค่าแน่นอน !

หากเว็บไซต์ของคุณยังไม่ได้ติด SSL จะมีการแสดงข้อความเตือนว่า “ไม่ปลอดภัย” หรืออาจจะทำให้ลูกค้าบางคนไม่สามารถเข้าดูเว็บไซต์คุณได้ รีบติดตั้งวันนี้ก่อนจะมีปัญหาในอนาคต ไม่ต้องมีความรู้ใดๆ ทีมงาน LoxBiz จัดการให้ทั้งหมด

SSL ของ LoxBiz มีข้อดีมากกว่า Free SSL ของ Let's encrypt

ลูกค้าใช้งานง่ายกว่าเพราะสามารถซื้อและต่ออายุเป็นรายปีได้ (ซื้อมากกว่า 1 ปี มีส่วนลดอีกด้วย) ไม่ต้องคอยต่ออายุทุกๆ เดือนเหมือน Let’s encrypt (ถ้าลืมต่ออายุ เวบ็บไซต์ของคุณจะขึ้นว่าหมดอายุ) มีความน่าเชื่อถือมากกว่า เพราะเว็บไซต์ที่ผิดกฏหมายหรือเว็บใต้ดินนิยมใช้งานฟรี SSL เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ