สำนักงานเสมือน [Virtual Office]

สำนักงานเสมือน (Virtual Office) คือ บริการที่คุณสามารถใช้ที่อยู่ทางธุรกิจเพื่อจดทะเบียนบริษัท หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ได้ พร้อมบริการรับจดหมายและพัสดุต่างๆ ช่วยให้คุณมีความเป็นส่วนตัวระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตในการทำงาน โดยคุณอาจทำงานจากที่บ้าน [Work from Home] หรือที่ใดก็ได้ ซึ่งคุณจะได้รับบริการใช้ที่อยู่ ที่มีความน่าเชื่อถือสูง และ สถานที่ ที่มีอยู่จริง และหากต้องการนัดประชุมทีมงาน,นัดเจรจาธุรกิจ,นัดประชุมกับลูกค้า ก็สามารถเข้ามาใช้ห้องประชุมได้ รวมถึงการเข้ามานั่งทำงานจริงๆ ในบางวัน หรือในวันที่ต้องการนัดลูกค้าก็ได้เช่นกัน

ข้อดีของการใช้บริการ Virtual Office
 • คุณสามารถใช้ที่อยู่ของ ล็อกซบิซเพื่อจดทะเบียนบริษัท หรือ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ได้
 • ราคาถูกกว่าเช่าออฟฟิศ
 • มีทีมงานคอยบริการรับจดหมายและพัสดุ ให้ตลอดเวลา พร้อมบริการจัดเก็บในล็อคเกอร์ และจัดส่งไปยังที่อยู่ที่คุณต้องการ
 • ช่วยให้คุณมีความเป็นส่วนตัว ระหว่างโลกชีวิตส่วนตัวและชีวิตในการทำงาน
 • สำนักงานเสมือน (Virtual Office) ของล็อกซบิซ ที่มีอยู่จริง บนทำเลที่เดินทางสะดวก มีความน่าเชื่อถือสูง
ที่อยู่

ท่านสามารถเลือกใช้บริการของล็อกซบิซ ได้ 2 สถานที่ ได้แก่ 

 • อาคาร โมเดอร์นกรุ๊ป เลขที่ 93/34 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 • อาคาร Black Box  เลขที่ 14/151  หมู่ที่ 5 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 40 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
บริการและอัตราค่าบริการ

Virtual office (NON-VAT)

บริการที่อยู่จดทะเบียนบริษัท แบบไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าบริการ 2,500 บาท/เดือน (ปีละ 30,000 บาท)

สิ่งที่คุณจะได้รับ
 • บริการออกหนังสือรับรองการใช้สถานที่
 • บริการจัดทำเอกสารสำหรับยื่นจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • บริการจัดทำแผนที่สำนักงาน 
 • บริการติดป้ายบริษัทหน้าสำนักงาน 
 • บริการภาพถ่ายสำนักงานทั้งภายนอกและภายใน
 • บริการรับจดหมายและพัสดุ พร้อมจัดส่งไปยังที่อยู่ที่คุณต้องการ
 • สิทธิในการใช้ห้องประชุมเดือนละ 4 ชั่วโมง

Virtual office (VAT)

บริการที่อยู่จดทะเบียนบริษัท แบบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าบริการ 3,500 บาท/เดือน (ปีละ 42,000 บาท)

สิ่งที่คุณจะได้รับ
 • บริการออกหนังสือรับรองการใช้สถานที่
 • บริการจัดทำเอกสารสำหรับยื่นจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • บริการจัดทำเอกสารสำหรับยื่นจดทะเบียนกับกรมสรรพากร
 • บริการจัดทำแผนที่สำนักงาน 
 • บริการติดป้ายบริษัทหน้าสำนักงาน 
 • บริการภาพถ่ายสำนักงานทั้งภายนอกและภายใน
 • บริการรับจดหมายและพัสดุ พร้อมจัดส่งไปยังที่อยู่ที่คุณต้องการ
 • สิทธิในการใช้ห้องประชุมเดือนละ 4 ชั่วโมง
 • บริการให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมของเจ้าหน้าที่สรรพากร
โปรโมชั่น

สำหรับลูกค้าจดทะเบียนใหม่

 • ฟรี จองชื่อบริษัท
 • ฟรี ป้ายบริษัท
 • ฟรี ตรายางแบบหมึกในตัว
 • ฟรี แฟ้มใส่เอกสาร
 • ฟรี แบบฟอร์มรับสมัครงาน พร้อมสัญญาว่าจ้างพนักงาน
 • ฟรี แบบฟอร์มรายงานการประชุมเพื่อเปิดบัญชีกับธนาคาร
 • ฟรี แบบฟอร์มใบเสนอราคา ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงินแบบ Excel
 • ฟรี แบบฟอร์ม ใบหัก ภาษี ณ ที่จ่าย
 • ฟรี ระบบรับบัตรเครดิตออนไลน์ พร้อมค่าธรรมเนียมอัตราพิเศษ

สำหรับบริษัทที่ชำระค่าบริการล่วงหน้า 3 ปี 

 • ฟรี กรอบป้ายทะเบียนบริษัท สีทอง
 • ฟรี บริการรถรับ-ส่ง ด้วยรถลิมูซีน 3 ครั้ง

สำหรับบริษัทที่ชำระค่าบริการล่วงหน้า 5 ปี 

 • ฟรี กรอบป้ายทะเบียนบริษัท สีทอง
 • ฟรี บริการรถรับ-ส่ง ด้วยรถลิมูซีน 5 ครั้ง
 • ฟรี บริการรถยนต์แบบขับด้วยตัวเอง 8 ครั้ง
บริการเสริม

โต๊ะทำงานส่วนตัว

450 บาท/คน/วัน

ห้องประชุม @ Black box

400 บาท/ชั่วโมง

เก็บของ @ โกดัง Black Box

ราคาพิเศษ

จัดทำเว็บไซต์บริษัท

12,000 บาท/ปี

อีเมล์ชื่อคุณ@เวบไซต์

4,500 บาท/ชื่อ/ปี

หมายเลขโทรศัพท์ 02

600 บาท/เบอร์/ปี

บริการรถรับ-ส่ง ด้วยรถลิมูซีน

8,000 บาท/ครั้ง

บริการรถยนต์แบบขับด้วยตัวเอง

2,000 บาท/ครั้ง

กรอบป้ายทะเบียนบริษัท สีทอง

1,500 บาท

เวลาเปิดทำการ

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)