ระบบรับประกันสินค้าผ่าน LINE

หมดยุคการเขียนและส่งบัตรรับประกันสินค้าแล้ว

มาดูความแตกต่าง แบบชัดๆ

เมื่อองค์กรใช้บัตรรับประกันแบบเดิมๆ

 • ลายมือลูกค้าอ่านยาก
 • เสี่ยงต่อเชื้อโรคต่างๆ บนบัตรรับประกันสินค้า
 • ยากต่อการนำข้อมูลไปคีย์เข้าระบบ
 • เสียเวลาในการรวบรวมช้อมูล
 • จัดกลุ่มสินค้ายาก
 • จัดกลุ่มลูกค้ายาก
 • ไม่รู้ว่าลูกค้าแต่ละรายลงทะเบียนสินค้าอะไรไปแล้วบ้าง
 • เมื่อองค์กรใช้ระบบรับประกันสินค้าของเรา

 • ไม่ต้องเขียน แค่พิมพ์ข้อมูลผ่านระบบ
 • ไร้ความเสี่ยงต่อเชื้อโรคต่างๆ 100%
 • รับข้อมูลการลงทะเบียนแบบ Real-Time
 • ได้รับข้อมูลทันที
 • จัดกลุ่มสินค้าได้
 • จัดกลุ่มลูกค้าได้
 • ระบบ AI ทำให้รู้ว่าลูกค้าแต่ละรายลงทะเบียนสินค้าอะไรไปแล้วบ้าง
 • สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ตามต้องการ
 • สร้างปฎิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า
 • เพิ่มความสะดวกในการลงทะเบียนรับประกัน
 • เพื่อจัดระเบียบการเก็บข้อมูลลูกค้าที่ซื้อสินค้า
 • ลดปัญหาด้านการเก็บบัตรรับประกันทั้งฝั่งบริษัทและฝั่งลูกค้า
 • พัฒนารูปแบบความสัมพันธ์และการส่งข่าวสารไปยังกลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้า
 • นำข้อมูลไปวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เพื่อพัฒนารูปแบบการตลาดที่เหมาะสม
 • นำฐานข้อมูลลูกค้าไปทำการตลาด โปรโมชั่น ต่างๆ ได้ทันที
 • เพื่อเตรียมพร้อมของทีมงาน ด้านการบริการลูกค้า ฝ่ายอะไหล่ และฝ่ายช่างเทคนิค ตามข้อมูลที่ได้รับกลับมาจากการลงทะเบียน
 • บริการผ่าน Web Service

 • ลูกค้าเข้าใช้งานผ่าน LINE OA หรือ สแกน QR Code ก็ได้
 • สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากออกไป

 • สมาชิก

 • จัดเก็บชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร
 • แก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้เอง
 • สามารถแก้ไขข้อมูลสมาชิกได้
 • สามารถแก้ไขรหัสผ่านได้
 • สามารถลบสมาชิกได้ (ตามพรบ.PDPA)

 • ลงทะเบียนสินค้า

 • เลือก Set / Subset ของสินค้า
 • อัพโหลดใบเสร็จรับเงินได้
 • บันทึกชื่อร้านค้าที่ซื้อได้
 • บันทึกโน๊ตส่วนตัวได้

 • แจ้งเคลม

 • เลือกประเภทการแจ้งเคลมได้
 • ใส่ข้อมูลปัญหา
 • อัพโหลดภาพ
 • รายงานความคืบหน้า
 • สถานะการแจ้งเคลม
 • ผลการดำเนินการ

 • ติดต่อบริษัทง่ายขึ้น

 • แสดง Social Media ต่างๆ ได้
 • โทรหา Call Center ได้ทันที
 • แสดงแผนที่บริษัทได้

 • คู่มือ

 • ใส่ภาพแสดงการใช้งานได้
 • ใส่ Youtube / Vimeo ได้
 • ใส่เนื้อหาได้ตามต้องการ

 • Customize Theme ได้ตามต้องการ

 • มีสี Theme ให้เลือกกว่า 16 ล้านสี
 • กำหนดไอคอนของระบบได้
 • มีไอคอนให้เลือกใช้งานได้มากกว่า 14,000 ไอคอน

 • ระบบหลังบ้าน

 • ใช้งานง่าย
 • แสดงสถิติต่างๆ ชัดเจน
 • Export File ไปเป็น Excel ได้