ล็อกซบิซ

ล็อกซบิซ คู่คิดธุรกิจ คิดด้วยกัน ไปได้ไกล

จดทะเบียนบริษัท

สำนักงานพร้อมใช้

รับทำบัญชี

เกี่ยวกับเรา

จดทะเบียนภาษี

สำนักงานเสมือน

ปิดงบประจำปี

พื้นที่เก็บของให้เช่า

ติดต่อเรา

แนะนำ 6 ทริคเด็ด ใช้ไฟบ้านสุดประหยัด ช่วง Work from home

จากมาตรการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของรัฐบาลที่ให้หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถเลือกทำงานที่บ้าน (Work from home) ได้ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส จึงส่งให้มีภาคครัวเรือนมีแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้น ทั้งจากการใช้คอมพิวเตอร์ ไฟสองสว่าง เครื่องปรับอากาศ และอื่น ๆ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จึงขอแวะมาแชร์ 6 ทริคเด็ด ! ใช้ไฟบ้านสุดประหยัด ช่วง Work from home ที่สามารถทำตามได้ง่ายๆ